Svemo

Svemo är idrottsförbundet som tar hand om motorcykelsport i Sverige. Äger du en motorcykel eller en snöskoter och vill vara aktiv i en motorförening, är det Svemo som du bör vända dig med alla tränings- och tävlingsrelaterade frågor. Förbundet har varit verksamt i snart 80 år och har sitt huvudkontor i Norrköping. På kansliet arbetar 15 personer på heltid med motorsportfrågor runt hela landet.

Licens

Du behöver en licens för att vara med i motorcykeltävlingar. Den gäller i ett år och utfärdas direkt av Svemo. Licenskostnaden ligger på 1000-2000 kronor per medlemsorganisation. Internationella licenser kostar ett par hundralappar till. Betalar du en extraavgift, får du alltså möjligheten att även delta i internationella tävlingar.

Speedway populär disciplin

Speedway är en populär motorcykel disciplin i Norden. Det är just Svemo som anordnar alla speedwaytävlingar i Sverige. Det är en stor sport i Sverige, vilket gör speedway till en av förbundets mest inkomstdrivande grenar. Förutom speedway anordnas det tävlingar i bland annat motocross och dragracing.

Miljö

Svemo arbetar även med miljörelaterade frågor. Motorcyklar är en belastning för omgivningen – inte minst på grund av allt buller som de medför. Alla Sveriges banor behöver skaffa sig en licens av förbundet. Svemo ser i sin tur till att banor uppfyller de miljökrav som är satta enligt miljöbalken.